Sortera avfall

Att sortera sitt avfall behöver inte vara svårt. Är vi duktiga och noga i sorteringen av vårt avfall blir det lättare att återvinna och energiutvinna material.

Vi Öviksbor slängde 178 kilo hushållsavfall, varav 18 kilo matavfall, per person 2016. Det är en bra siffra, men vi kan minska mängden avfall mycket mer om vi källsorterar mer och  bättre än idag. Genom att källsortera påverkar du dessutom dina egna kostnader för avfallet samtidigt som du minskar avfallsmängden och på så sätt värnar om vår gemensamma miljö.

Mivas källsorteringskarta gör det lätt att göra rätt

En stor del av det du slänger kan komma till nytta om du gör rätt från början. Därför  har vi tagit fram en källsorteringskarta. Genom att steg för steg besvara sju frågor kan du med hjälp av den sortera i princip vad som helst. Utgå från vad det är du vill slänga och börja i cirkeln "Börja här". Besvara därefter i tur och ordning frågorna som finns i de grå cirklarna till dess att du kommit fram till hur din sak ska sorteras.

Ladda ner en högupplöst variant av kartan och sätt upp i städskåpet eller där du samlar ditt avfall. Med vår sorteringsguide får du ytterligare hjälp och information om hur ditt avfall ska sorteras.

Mivas källsorteringskarta

Exempel: Använd dammsugarpåse

1. Måste den slängas? Ja
2. Är det en förpackning/tidning? Nej
3. Är det farligt avfall? Nej
4. Är det elektronikavfall? Nej
5. Är det matavfall? Nej
6. Är det brännbart? Ja
7. Får det plats i sopkärlet? Ja

Dammsugarpåsen ska alltså kastas som restavfall i det gröna sopkärlet!

Vanliga frågor

Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
Läs svaret här

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips