Slaktavfall från vilt

Slaktavfall från vilt (t ex älg) kan ligga kvar på fallplatsen i skogen.

Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Mindre partier slaktavfall från enstaka djur kan under förutsättning att det är välpaketerat lämnas på Må återvinningscentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?