Döda djur

Döda djur och slaktbiprodukter ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.

Döda djur kan inte lämnas på våra återvinningscentraler. Slaktavfall från vilt kan i undantagsfall lämnas på Må återvinningscentral.

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs. Mottagaren måste alltid ha en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ha ett särskilt tillstånd av Jordbruksverket för att ta emot den specifika typen döda djur eller slaktbiprodukter.

Hjälpte informationen på sidan dig?