Farligt avfall

Farligt avfall är generellt kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Men även elavfall, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt.

Tänk på det här när du lämnar farligt avfall

Var för sig
Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.

Väl emballerat
Avfallet ska vara väl emballerat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.

Märkt
Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.

Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Kostnadsfritt upp till 25 liter
På våra återvinningscentraler kan du som privatperson kostnadsfritt lämna upp till 25 liter spillolja/diesel, färgrester och kemikalier. Större mängder lämnas mot kostnad på Må återvinningscentral.

Företag skyldiga att rapportera sitt farliga avfall

Sedan den 1 november 2020 har kraven skärpts på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som t ex elektronik, lysrör och olika kemikalier. Skyldigheten att rapportera gäller allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Även Miva som samlar in och tar emot farligt avfall omfattas av de skärpta kraven och därför är det viktigt att du som företag ger dig till känna när du lämnar farligt avfall på våra återvinningscentraler.

Gamla och nya farosymboler

Farliga kemiska produkter är idag märkta med farosymboler och så kallade risk- och skyddsfraser. Dessa beskriver vilka faror som kan finnas med produkten och hur man skyddar hälsan och miljön. Symbolerna är vita med röd ram.

Men tänk på att gamla produkter helt kan sakna farosymbol, men ändå vara farligt avfall. Ta inga risker!

Farosymboler från 2009

Farosymboler från 2009

Farosymboler fram till 2009

Farosymboler fram till 2009

Lär dig mer om farligt avfall

Vad är det som gör farligt avfall så farligt och viktigt att hantera på rätt sätt? Det och mycket mer kan läsa om på våra kunskapssidor

Hjälpte informationen på sidan dig?