Denna sida är riktad till företagskunder

Verksamhetsavfall

Avfall som kommer från företag och verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Alla företag har någon form av verksamhetsavfall.

Hushållsavfall från företag sorteras som mat- respektive restavfall och hämtas av Miva på samma sätt som för privatpersoner.

Verksamhetsavfall är övrigt avfall som uppkommer i verksamheter såsom industrier, affärer eller tjänsteföretag. Exempel på verksamhetavfall kan vara produktionsspill, träavfall, osorterat byggavfall, betong, lastpallar, wellpapp, spillolja eller annat farligt avfall. Allt som inte är rest- eller matavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv ombesörja en miljöriktig hantering.

Till Miva kan verksamhetsavfall lämnas på två sätt:

  • våra återvinningscentraler om avfallet är sorterat och lämnas med fordon som har en totalvikt på max 3,5 ton. Fast enhetspris.
  • Må avfallsanläggning om avfallet är osorterat och/eller sorterat och lämnas med med tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton eller traktorer. Kostnad enligt särskild prislista.

Tips om lastpallar

På Må återvinningscentral finns möjlighet att lämna lastpallar och pallkragar till återanvändning. Gäller helpallar med måtten 1200 x 800 och halvpallar med måtten 800 x 600, exempelvis byggpall, SJ-pall, EUR-pall och engångspall.

Hjälpte informationen på sidan dig?