Denna sida är riktad till företagskunder

Verksamhetsavfall

Här framgår våra prislistor för lämning av verksamhetsavfall. Alla avgifter som anges är exklusive moms och gäller från 1 januari 2022 och tills vidare. I förekommande fall ingår även övriga skatter.

Viktigt om farligt avfall

Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner.

Verksamhetsavfall vid återvinningscentral

Fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.

Verksamhetsavfall vid återvinningscentral

Typ av avfall

Pris exkl moms

Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³)

300 kr

Överstigande, per kubikmeter (m³)

190 kr

Verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning

Fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall.

Grovavfall

Typ av avfall

Pris exkl moms

Osorterat avfall¹

2 100 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x20 cm)

1 430 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 000 kr/ton

Deponirest

1 800 kr/ton

Gips

1 500 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

500 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

500 kr/ton

Ris och löv, blandat

600 kr/ton

Stubbar

1 950 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 300 kr/ton

Oavvattnat slam

1 100 kr/ton

Matfett och matolja

2,50 kr/kg

Farligt avfall
Viktigt!
Tänk på att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Läs mer

Typ av avfall

Pris exkl moms

Impregnerat trä

2 600 kr/ton

Asbest

1 650 kr/ton

Färgburkar

8 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

10 kr/kg

Syror/baser/glykol/sprayburkar (färg)

15 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

25 kr/kg

Avfall med producentansvar

Typ av avfall

Pris exkl moms

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Felangiven fraktion

Felangiven fraktion vid invägning, felsorterad fraktion eller felaktigt placerad fraktion debiteras med ordinarie avgift för osorterat avfall plus 1 000 kr/ton.

Större volymer

För ytterligare information eller prisförslag för stora volymer av ovanstående eller andra materialslag, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Pris efter överenskommelse

När Miva utför tjänster som inte kan beräknas enligt prislistan ovan lämnas pris efter överenskommelse.

Hjälpte informationen på sidan dig?