Ansöka om uppsägning av kommunalt vatten och avlopp

Abonnemang för vatten och/eller avlopp till en fastighet kan inte sägas upp, det vill säga kopplas bort från det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet, om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Detta regleras i lagen om allmänna vattentjänster.

Den som ändå vill undersöka möjligheterna till en uppsägning ska ansöka om sådan till Miva. I ansökan ska bland annat den framtida avsikten med fastigheten framgå.

Vad säger lagen?

Lagen säger att fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde eller om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodses bättre på annat sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?