Denna sida är riktad till företagskunder

Deklarera oavvattnat slam vid lämning på avfallsanläggning

Oavvattnat slam kan exempelvis vara rens från gatubrunnar, avloppsledningar eller sandfång. Innan ditt företag kan lämna sådant avfall på Må avfallsanläggning ska ett transportdokument fyllas i och skickas till oss.

Kontakta vår bemannade vågstation på Må via telefon 0660-330 360 eller e-post vagstation@miva.se för frågor som rör oavvattnat slam.

Hjälpte informationen på sidan dig?