Informera Miva om entreprenör för fastighetsnära insamling

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningar ska meddela Miva vilken auktoriserad entreprenör som anlitats. Det innebär också att fastig­hetsägaren/föreningen inte längre behöver stå hela kostnaden när en godkänd entreprenör anlitas för insamlingen.

För att det ska fungera måste du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostads­rättsförening informera Miva om hur den fastighetsnära insamling av förpackningar fungerar.

Från att ni informerat Miva kommer ett avdrag att göras på er faktura från Miva med nedanstående belopp. Beloppen anges per hushåll eller samlokaliserad verksamhet och exklusive moms.

Ersättning för fastighetsnära insamling

Pappersförp

Plastförp

Glasförp

Metallförp

Totalt

93 kr/år

98 kr/år

34 kr/år

25 kr/år

250 kr/år

Ännu ingen fastighetsnära insamling

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det. Senast till 2027, men vårt råd är att komma igång så snart som möjligt.

Ta del av valbara entreprenörer via länken nedan. Välj entre­prenör genom att ta kontakt med någon av de listade. Meddela oss sedan via formuläret längre ner vilken entreprenör ni valt så att vi kan säkerställa att ni får av­drag på er faktura från oss. Meddela oss via formuläret nedan.

Miva får ansvar för insamling av förpackningsavfall

Från 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade lokaler. Producentansvaret kvarstår, men det är inte längre Förpackningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen. Entreprenörer som utför fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus måste därför vara auktoriserade av Miva.

Hjälpte informationen på sidan dig?