Denna sida är riktad till företagskunder

Auktorisering för insamling av förpackningar

Från 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade lokaler. Producentansvaret kvarstår, men det är inte längre Förpackningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen. Entreprenörer som utför fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus måste därför vara auktoriserade av Miva.

Samlokaliserade verksamheter kan exempelvis vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar sopkärl med hushållen i fastigheten.

Från den 1 januari 2024 tillämpar Örnsköldsviks kommun auktorisation av entreprenörer för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av förpackningar i Örnsköldsviks kommun krävs därför auktorisation genom ett avtal med Miva. Ansökan om att bli auktoriserad lämnas via kommunens tjänst e-avrop. Tänk på att du först måste skapa en användare om du inte använt e-avrop tidigare.

Kontaktperson

Sara Rindeskog, affärsområdeschef Avfall och återvinning
Telefon 0660-330 345
E-post: sara.rindeskog@miva.se

Anlita auktoriserad entreprenör

Flerbostadshus som önskar fastighetsnära insamling av förpackningar kan från och med 1 januari 2024 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Miva.

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningar kan via Miva få ekonomisk ersättning. Det innebär att fastig­hetsägare inte längre behöver stå hela kostnaden när en godkänd entreprenör anlitas för insamlingen. För att det ska fungera måste den som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostads­rättsförening informera Miva om hur den fastighetsnära insamling av förpackningar fungerar via vår självservicetjänst.

Maxavgift hämtning av förpackningar

Entreprenör som hämtar returpapper och/eller förpackningar hos flerfamiljshus eller verksamhet får maximalt ta ut följande ersättning per hämtning. Hyra av behållare ska ingå i priset.

Hämtning av returpapper och förpackningar

Tjänst

Inkl moms

Behållare upp till 660 liter, per hämtning

250,00 kr

Behållare över 660 liter, per hämtning

2 123,50 kr

Hyr ni ut lokal till en verksamhet?

Det nya kommunala ansvaret för förpackningsmaterial omfattar även så kallade samlokaliserade verksamheter. Sådana verksamheter kännetecknas av att de är verksamma i ett bostadshus och delar avfallskärl med de boende. Ofta rör det sig om restauranger, frisörer eller mindre butiker. För att erbjuda verksamheten en fortsatt insamlingslösning av förpackningsmaterial och för att få ersättning för detta behöver ni meddela oss via vår självservicetjänst.

Om verksamheten har egen avfallshantering och inte delar kärl med de bo­ende räknas de inte som en samlokaliserad verksamhet och ansvarar därmed själva för sin förpackningsinsamling.

Vi förstår om det förändrade ansvaret runt insamlingen av förpackningar känns rörig, men vi kommer att göra vårt yttersta för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Har du några frågor kring hur insamlingen av förpack­ningar kommer att fungera efter årsskiftet är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Hjälpte informationen på sidan dig?