Återvinningsstationer

Tack för att du återvinner

Tidningar och hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på en återvinningsstation. Från 2024 är Miva ansvarig för insamlingen av förpackningar från hushållen via återvinningsstationerna.

Öppettider

Samtliga återvinningsstationer är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Det är även möjligt att lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall på Mivas alla återvinningscentraler. Se respektive återvinningscentral för aktuella öppettider.

Det här kan du lämna

Tidningar och hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall. På de flesta återvinningsstationerna finns ofta även behållare för småbatterier.

Förpackningar från företag

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, ansvarar för ditt avfall och för att källsortera alla förpackningar som du har använt.

Ett par röda skor framför ett virrvarr av pilar där en pil leder rakt fram

Sorteringsguide

Snabb hjälp om hur olika saker ska sorteras.