Lämna vattenmätarställning

För att få en mer rättvisande faktura rekommenderar vi att du läser av din vattenmätare minst en gång om året, gärna oftare. Utifrån den mätarställning som du rapporterar till oss gör vi sedan en beräkning av din årsförbrukning, som vi i de flesta fall debiterar sex gånger per år.

Så läser du av vattenmätaren

Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren.

Den svarta snurran på mätaren ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. På grund av tryckförändringar i ledningen kan den dock röra sig lite fram och tillbaka. Skulle den däremot konstant röra sig åt ett håll tyder det på ett läckage på vattenledningen inom din fastighet, till exempel en rinnande toalett.

Ingen avläsning behövs på fjärravlästa vattenmätare

Fram till 2024 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare. Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare.

Den fjärravlästa mätaren signalerar vid ovanliga avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

Hjälpte informationen på sidan dig?