Beställa ned/uppmontering av vattenmätare

Behöver du montera ned/upp din vattenmätare behöver du meddela oss i god tid. Det kan gälla om du exempelvis ska bygga om eller tänker kallställa ditt fritidshus inför vintern.

Kostnad

Hjälpte informationen på sidan dig?