Tilläggsavgifter vatten och avlopp

Tilläggstjänsterna beställs i de flesta fall av kunden själv via självservice eller kundservice. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.

Ned- och uppmontering av vattenmätare

Kostnaden inkluderar både ned- och uppmontering och betalas vid nästa faktura efter nedmonteringen.

Ned- och uppmontering av vattenmätare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Ned- och uppmontering av vattenmätare

1 400 kr

1 750 kr

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

Från- och återinkoppling av vatten exempelvis i samband med renovering eller avställning av fritidshus. Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

1 400 kr

1 750 kr

Länsning av vatten i mätarbrunn

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Länsning av vatten i mätarbrunn

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Länsning av vatten i mätarbrunn

820 kr

1 025 kr

Förgäves besök och arbete utanför ordinarie arbetstid

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Förgäves besök och arbete utanför ordinarie arbetstid

376 kr

470 kr

Begärt arbete utanför ordinarie arbetstid

100 % på ordinarie avgift


Tillfälligt vattenuttag

Tjänst


Exkl moms

Hyra, per iLOQ-nyckel/brandposthuvud


728,00 kr

Hyra per påbörjad vecka (max 16 veckor), per nyckel/brandposthuvud


152,00 kr

Volymavgift enligt gällande brukningsavgift, per kubikmeter


11,26 kr

Förseningsavgift, per påbörjad vecka

880,00 kr

Material som inte lämnats inom tre veckor efter utsatt datum faktureras för Mivas kostnader att ersätta det borttappade materialet.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?