Tilläggsavgifter vatten och avlopp

Tilläggstjänsterna beställs i de flesta fall av kunden själv via självservice eller kundservice. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2022.

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura.

Utbyte av sönderfrusen vattenmätar

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare

2 000 kr

2 500 kr

Ned- och uppmontering av vattenmätare

Kostnaden inkluderar både ned- och uppmontering och betalas vid nästa faktura efter nedmonteringen.

Ned- och uppmontering av vattenmätare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Ned- och uppmontering av vattenmätare

1 380 kr

1 725 kr

Omplombering av vattenmätare

Omplombering efter att Miva givit dig tillstånd att bryta plombering exempelvis i samband med renovering. Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Omplombering av vattenmätare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Omplombering av vattenmätare

660 kr

825 kr

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

Från- och återinkoppling av vatten exempelvis i samband med renovering eller avställning av fritidshus. Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Från- och återinkoppling av vattentillförsel

1 380 kr

1 725 kr

Länsning av vatten i mätarbrunn

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Länsning av vatten i mätarbrunn

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Länsning av vatten i mätarbrunn

760 kr

950 kr

Montering av strypbricka i vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Montering av strypbricka i vattenmätare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Montering av strypbricka i vattenmätare

660 kr

825 kr

Extra avläsning av vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.

Extra avläsning av vattenmätare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Extra avläsning av vattenmätare

240 kr

300 kr

Extra avläsning av vattenmätare i mätarbrunn

425 kr

565 kr

Förgäves besök och arbete utanför ordinarie arbetstid

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Förgäves besök och arbete utanför ordinarie arbetstid

340 kr

425 kr

Begärt arbete utanför ordinarie arbetstid

100 % på ordinarie taxa


Tillfälligt vattenuttag

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Hyra per iLOQ-nyckel/brandposthuvud

728 kr/st

910 kr/st

Hyra per nyckel/brandposthuvud per påbörjad vecka, max 16 veckor (3 månader)

152 kr/st

190 kr/st

Volymavgift enligt gällande brukningstaxa

10,56 kr/kbm

13,20 kr/kbm

Förseningsavgift

Totalt 880 kr/påbörjad vecka

Material som inte lämnats inom tre veckor efter utsatt datum faktureras för Huvudmannens kostnader att ersätta det borttappade materialet.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?