Latrin i engångsemballage

Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2024.

Latrin

Engångsemballage för uppsamling av latrin hämtas i vågstationen på Må återvinningscentral. När latrinbehållaren är full lämnar du hela tunnan samt innehåll till Må återvinningscentral. Latrin kan även hämtas vid fastighet på fastlandet inom 7 arbetsdagar från beställningstillfället. Kostnaden faktureras när behållarna hämtats. Beställ via kundservice. Anmäl hur många behållare som önskas för säsongen samt när dessa ska hämtas.

Latrin

Tjänst

Inkl moms

Latrinbehållare, per styck

122,50 kr

Sittring, per styck

165,00 kr

Hämtning av max 2 behållare, per tillfälle

859,00 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan för avfall och slam. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?