Brukningsavgift

Brukningsavgiften grundar sig delvis på hur mycket vatten du förbrukar. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2024.

Grundavgift

Fast avgift per fastighet som betalas årligen.

Grundavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Enbart vatten, per år

4 089,00 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

4 089,00 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

5 844,00 kr

Lägenhetsavgift

Fast avgift per villa/bostadsenhet som betalas årligen. En vanlig villa räknas som en bostadsenhet. En lägenhet eller ett gästhus med till exempel kök, toalett och egen ingång räknas som en bostadsenhet. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.

Lägenhetsavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Enbart vatten, per år

2 424,00 kr

Enbart spillvattenavlopp, per år

2 424,00 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per år

3 480,00 kr

Förbrukningsavgift

Rörlig avgift som grundar sig på hur mycket vatten du förbrukar. Betalas per kubikmeter.

Förbrukningsavgift

Vattentjänst

Inkl moms

Enbart vatten, per kubikmeter

16,30 kr

Enbart spillvattenavlopp, per kubikmeter

23,90 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per kubikmeter

40,20 kr

Exempel på brukningsavgift

För en vanligt villahushåll som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år blir brukningsavgiften enligt nedan.

Exempel på brukningsavgift

Avgiftsslag

Avgift i kronor inkl moms

Grundavgift
Vatten och spillvattenavlopp

5 844,00 kr

Lägenhetsavgift
Vatten och spillvattenavlopp

3 480,00 kr

Förbrukningsavgift
40,20 kr x 150 kubikmeter

6 030,00 kr

Totalt

15 354,00 kr

Pris per kubikmeter inkl grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift

102,36 kr

Pris per liter inkl grundavgift, lägenhetsavgift och förbrukningsavgift

0,10 kr

Poängtaxa

Om Miva bestämt att vattenförbrukningen för en bebyggd fastighet tills vidare inte ska fastställas med hjälp av vattenmätare utgår istället för den ordinarie brukningsavgiften en årlig brukningsavgift per lägenhet utifrån nedanstående poängberäkning.

Poängtaxa

Tjänst

Inkl moms

Vattenförbrukning, per poäng

120,00 kr

Spillvattenavlopp, per poäng

172,00 kr

Både vatten och spillvattenavlopp, per poäng

292,00 kr

Grundpoäng per bostadsfastighet eller lägenhet är 10. Därutöver tillkommer för:

Tillkommande poäng

Poänggrundande enhet

Poäng

Bad och/eller dusch, per lägenhet

4 poäng

WC, en eller flera, per lägenhet

6 poäng

Tvättstuga eller enbart tvättmaskin, per lägenhet

2 poäng

Storkreatur, per kreatur

1 poäng

Industrifastighet eller annan fastighet än bostadsfastighet

Industrifastighet och annan fastighet som inte är bostadsfastighet ska betala brukningsavgift motsvarande grundavgift och lägenhetsavgift per fastighet och år samt förbrukningsavgift enligt ovan.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?