Va-kollektivet och vad du får för pengarna

Vad innebär det egentligen att ingå i va-kollektivet? Får man tjäna pengar på vattnet? Och vad är det egentligen du får för pengarna? Här försöker vi förklara hur det hänger ihop.

Figuren Mivo i varselkläder och hjälm bär rör på axeln

Kollektiv – bättre tillsammans

Visste du att 9 av 10 svenskar är del av ett kollektiv? Kanske är du en av dem?

Du som är ansluten till kommunalt vatten eller avlopp är nämligen en del av kommunens vatten- och avloppskollektiv. Det betyder att du tillsammans med andra äger verk och ledningar i kommunen. Rätt och slätt – du äger!

Precis som i andra kollektiv så handlar det om att vi blir starkare tillsammans. Du bidrar med att betala din del av kostnaden för att driva och utveckla anläggningen. Det du får tillbaka är en tjänst där allt ingår. Både idag och i morgon. Vardagslyx med rent vatten i kranen dygnet runt och ett avlopp som renas innan det släpps ut i naturen igen.

Vi får inte gå med vinst

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. Va-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom taxan för vatten och avlopp.

Va-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela va-verksamheten.

Dyrt eller billigt vatten?

På frågan om vattnet i Örnsköldsvik är dyrt eller billigt, så är priset för vårt vatten något högre än genomsnittet i svenska kommuner. Orsaken till det är vår till ytan stora kommun i kombination med vår kuperade topografi som kräver långa ledningar och många anläggningar. Även vår historia bidrar till ett högre pris. Tidigare fanns det åtta mindre kommuner inom nuvarande Örnsköldsviks kommun som alla byggde upp egna ledningsnät. I filmen förklarar vi vad som gör att avgiften kan skilja sig mellan Örnsöldsvik och Umeå. Filmen spelades in 2020 och baseras på statistik från Svenskt Vatten.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?