Eget vatten och avlopp

Om du har ordnat med egen vattenförsörjning utanför det kommunala nätet är det du som fastighetsägare som själv ansvarar för din privata brunn.

Enskilt dricksvatten

Har du egen brunn ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt dricksvatten. Men Miljö- och hälsoenheten kan vara behjälplig med rådgivning i begränsad omfattning.

Kommunen uppmanar dig som har en privat brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Kommunen ansvarar för tillstånd och rådgivning

Har du frågor om eget vatten och egen brunn kontakta Miljö- och hälsoenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0660-880 00. Du kan även läsa mer på kommunens webbplats.

Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du ansöka om tillstånd för att installera en enskild avloppsanläggning hos kommunen. Vilken typ av anläggning du ska välja beror på förhållandena på den aktuella platsen.

Har du en avloppsanläggning som behöver ändras eller där belastningen av avloppsanläggningen ändras krävs en anmälan till kommunen. Det gäller både för WC, bad-, disk-, och tvättvatten samt fordonstvätt eller avloppsvatten från verkstad eller liknande.

Hjälpte informationen på sidan dig?