Avlopp och dagvatten

Var rädd om avloppet

Förutom att vatten är ett livsviktigt livsmedel är det också världens största spridare av föroreningar och sjukdomar. Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga i våra reningsverk på ett miljöanpassat och resursriktigt sätt. Miva ansvarar även för slamtömningen hos dig som har egen brunn.

Vattnet på jorden tar aldrig slut. Det är en förnybar resurs som rör sig i ett evigt kretslopp. Det bildas inget nytt vatten på jorden och vårt vatten är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Det som hamnar i vattnet och i detta eviga kretslopp kommer med andra ord att påverka miljön och vår framtida vattenkvalitet. Så var rädd om avloppet och tänk dig för vad du spolar ner.

En toalett med händer gör tummen upp till kiss, bajs och toalettpapper och stopptecken till färg, kemikalier, tops och läkemedel