Tvätta bilen rätt

När du tvättar din bil bör du göra det i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Figuren Mivo med en högtryckstvätt som han riktar mot en röd bil

Det är lätt att göra rätt vid tvätt

  1. Tvätta aldrig bilen på gatan. Välj alltid en biltvätt, helst en miljömärkt. Där renas smutsvattnet innan det släpps vidare. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter. Passa på att tvätta när du tankar eller gör andra ärenden.
  2. Saknas tillgång eller om det är långt till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs. Då stannar en del av föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet filtreras innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Varför är det bra med tvätthallar?

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller, och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmaste badstrand eller i din favoritsjö. Det gör med andra ord stor skillnad om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt.

Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort 80-90 % av föroreningarna på bilen. Vissa anläggningar har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare till avloppsreningsverket. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet. Därför ställs det numera krav vid nybyggnationer på att även privata personer som vill tvätta fordon i sina garage ska ha oljeavskiljare och rena sitt utsläpp.

Är det olagligt att tvätta bilen hemma?

Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma på gården. Däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt för dig att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen. Utsläpp av avloppsvatten regleras i det som kallas Miljöbalken och det är kommunernas uppgift att se till att lagen efterlevs.

Miljön får betala priset

I Sverige görs det årligen cirka 30 miljoner biltvättar varav en tredjedel utförs i biltvätt. En genomsnittlig biltvätt kostar 200 kronor, vilket inkluderar kostnaden för att ta hand om och rena det smutsiga vattnet. Den som tvättar i biltvätt betalar därmed vad det kostar att ta hand om det förorenade vattnet. Återstående 20 miljoner biltvättar görs på gata eller uppfart där ingen vare sig betalar eller ser till att vattnet renas. Det innebär att det totala priset för alla dessa "fultvättar" uppskattas till 4 miljarder kronor per år. Pengar som går rakt ut i sjön.

Och inte bara pengar. En massa föroreningar och tvättmedel också. I hela landet blir det uppskattningsvis totalt 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller som riskerar att spridas i naturen. Varje år. Detta enligt Biltvättsrapporten från 2016.

Fem myter om biltvätt

Hjälpte informationen på sidan dig?