Slamtömning av eget avlopp

Då kommer slambilen till dig

Har du enskilt avlopp är det obligatoriskt att ha abonnemang för slamtömning. Använd vår e-tjänst för att se när din ordinarie tömning äger rum.