När kommer sopbilen?

Vill du veta när din soptunna töms? Fyll i din adress så hittar du din hämtningsdag. Det går bara att söka på adresser för villor, radhus och fritidshus som har egen soptunna.

Skriv din gatuadress (Storgatan 1 eller Björnaby 214). Använd ej förkortning, postnummer eller postort.

Får du ingen träff på din adress?

Nedan listas de vanligast problemen:
  • Du har förkortat gatuadressen. Skriv inte Storg 1 utan Storgatan 1
  • Du har glömt mellanslag mellan gatuadress och nummer
  • Du har angett postnummer och/eller postort
  • Du har angett en adress utanför Örnsköldsviks kommun

Ställ ut kärlet senast kl 06 på tömningsdagen

Sophämtning sker mellan kl 06–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa budad tömning. Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.

Fritidshusabonnemang sommar
Med fritidshusabonnemang sommar hämtas hushållsavfall vid ditt fritidshus under vecka 22-39. Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 22 eller 23 och sista hämtning antingen vecka 38 eller 39.

Fritidshusabonnemang vinter
Du som tillbringar delar av vintern i ditt fritidshus bör starta fritidshusabonnemang vinter. Abonnemanget gäller under vecka 46-19

Sophämtning i fritidshus

Med fritidshusabonnemang sommar hämtas hushållsavfall vid ditt fritidshus under vecka 22-39. Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 22 eller 23 och sista hämtning antingen vecka 38 eller 39.

Du som tillbringar delar av vintern i ditt fritidshus kan starta fritidshusabonnemang vinter som innebär att soporna hämtas under vecka 46-19

Hjälpte informationen på sidan dig?