Beställa hämtning av grovavfall på fastlandet

Har du svårt att själv lämna ditt grovavfall på en återvinningscentral? Då kan vi komma och hämta det. Privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön kan beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall) enligt en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen under året. Vid varje tillfälle hämtas maximalt fem kollin. Även större elektronikavfall kan lämnas. Tjänster gäller privatpersoner i både villa och flerfamiljshus.

Kostnad

OBS! Du som bor på Ulvön använder separat formulär som finns här.

Max fem kollin

Tänk på att max fem kollin får lämnas vid varje tillfälle. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn eller ett par skidor. Säckar kan inte lämnas i samband med hämtning av grovsopor och elektronik. Är du osäker på vad som är grovavfall och elektronik, kontakta kundservice. Miva förbehåller sig rätten att lämna det som inte är grovavfall eller elektronik.

Exempel på grovavfall som inte hämtas

  • Handfat, badkar, toalettstolar, värmepannor, värmepumpar, stuprör, radiatorer, heltäckningsmattor och fasta garderober (och annat avfall från rivning, ombyggnad och reparationer).
  • Trädgårdsavfall, jord och sten.
  • Bilar, bildelar och maskiner.
  • Avfall från kontor, handel, hantverk och liknande.

Grovavfall som inte hämtas lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

Att tänka på inför hämtning av grovavfall

  • Bor du i villa placerar du grovavfallet på samma plats som där vi tömmer ditt sopkärl. Bor du i lägenhet placerar du grovavfallet så att en lastbil utan problem kan hämta det och så nära ditt portnummer som möjligt.
  • Placera grovavfallet dagen innan hämtningsdagen eller senast kl 7 på hämtningsdagen.
  • Märk varje kolli med "grovsopor" och ditt namn för att inga missförstånd eller felaktiga debiteringar uppstår.
Hjälpte informationen på sidan dig?