Tilläggsavgifter avfall

Tilläggstjänsterna beställs i de flesta fall av kunden själv via självservice eller kundservice. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2024.

Byte av kärlstorlek/trasigt kärl

Byte av kärlstorlek faktureras på nästa faktura. Miva ersätter kostnadsfritt trasiga sopkärl när kunden inte själv har orsakat skadan.

Byte av kärlstorlek/trasigt kärl

Tjänst

Inkl moms

Byte av kärlstorlek

306,00 kr

Dragväg en- och flerfamiljshus

Dragväg tillhandahålls till de kunder som har behov av att få sitt sopkärl framdraget till sopbilen. Priset beror på dragvägens längd och kärlets storlek. Beställs via kundservice.

Dragväg 1-10 meter

Kärltyp

Inkl moms

Tillägg för dragväg brunt kärl 140 liter, per hämtning

31,25 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 190 liter, per hämtning

31,25 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 370 liter, per hämtning

47,25 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 660 liter, per hämtning

64,25 kr

Dragväg 11-50 meter

Kärltyp

Inkl moms

Tillägg för dragväg brunt kärl 140 liter, per hämtning

47,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 190 liter, per hämtning

47,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 370 liter, per hämtning

72,00 kr

Tillägg för dragväg grönt kärl 660 liter, per hämtning

97,00 kr

Extrakärl

Extrakärl tillhandahålls flerbostadshus och till de kunder som har behov av fler kärl/annan storlek än det som ingår i grundavgiften. Kunder som har ett eller flera extrakärl debiteras en årlig avgift per kärl.

Extrakärl

Tjänst

Inkl moms

Brunt extrakärl 140 liter, per år

273,00 kr

Grönt extrakärl 190 liter, per år

295,00 kr

Grönt extrakärl 370 liter, per år

526,00 kr

Grönt extrakärl 660 liter, per år

908,00 kr

Extra säck

Extra mycket sopor? Beställ tjänsten extra avfallssäck. Den fyllda säcken placerar du sedan bredvid ditt sopkärl vid ordinarie hämtningstillfälle. Kostnaden faktureras på nästa faktura. Tänk på att säcken får väga max 15 kg, inte vara större än 125 liter och inte innehålla skärande eller stickande föremål.

Extra säck

Tjänst

Inkl moms

Extra säck, per säck

83,00 kr¹

¹ Ordinarie viktavgift tillkommer.

Extra tömning

Extra mycket sopor? Beställ extra tömning av ditt kärl/behållare. Extra tömning planeras enligt särskilt körschema mot en kostnad utöver ordinarie hämtnings- och viktavgift som faktureras på nästa faktura.

Extra tömning

Tjänst

Inkl moms

Extra tömning kärl
(inom fyra arbetsdagar), per hämtning

633,00 kr²

Extra tömning sommar/vinterkärl
(i samband med ordinarie sophämtning i området), per hämtning

150,00 kr³

Brådskande extra tömning kärl/container/djupbehållare
(vardagar inom 24 timmar), per timme

1 862,00 kr³

Extra tömning bottentömmande behållare
(inom fyra arbetsdagar), per hämtning

1 655,00 kr²

² Ordinarie viktavgift tillkommer.
³ Ordinarie hämtnings- och viktavgift tillkommer.

Hämtning av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall

Från och med 2023 har kommunen insamlingsansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Privatpersoner kan beställa hämtning via auktoriserade entreprenörer som har avtal med Miva. Prissättningen av tjänsterna görs av de auktoriserade företagen.

Hämtning av grovavfall

Privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön kan beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall) enligt en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen under året. Max fem kollin per tillfälle. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

Hämtning av grovavfall

Tjänst

Inkl moms

Hämtning enligt ordinarie turlista, per tillfälle

386,00 kr

Hämtning utöver ordinarie turlista, per timme

1 862,00 kr

Hämtning av vitvaror och elektronik

Privatpersoner på fastlandet och Norra Ulvön kan beställa hämtning av vitvaror/elektronik enligt en särskild turlista som omfattar sammanlagt elva tillfällen under året. Max fem kollin per tillfälle. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

Hämtning av vitvaror och elektronik

Tjänst

Inkl moms

Hämtning enligt ordinarie turlista, per tillfälle

386,00 kr

Hämtning utöver ordinarie turlista, per timme

1 862,00 kr

Leverans av papperspåsar

Papperspåsar för matavfall kan hämtas på Mivas återvinningscentraler samt hos kundservice på Sjögatan 4A. De finns även att tillgå på ett antal livsmedelsbutiker.

Leverans av papperspåsar för matavfall sker inom 20 arbetsdagar.

Leverans av papperspåsar

Tjänst

Inkl moms

Leverans av papperspåsar till en- och tvåfamiljshus (två buntar),
per tillfälle

203,00 kr

Leverans av papperspåsar till flerfamiljshus och verksamheter (pall),
per tillfälle

1 087,00 kr

Lås till sopkärlet

Praktiskt lås till ditt sopkärl. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

Lås till sopkärlet

Tjänst

Inkl moms

Kärllås inklusive montering

618,00 kr

Extra nycklar

73,00 kr

Utsättning/hemtagning av sopkärl

Kostnad för byte av sopkärl i samband med abonnemangsförändring, exempelvis när ett fritidshusboende övergår till permanentboende. Kostnaden faktureras på nästa faktura.

Utsättning/hemtagning av sopkärl

Tjänst

Inkl moms

Utsättning/hemtagning av kärl, per tillfälle

306,00 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan för avfall och slam. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?