Sophämtning på Ulvön

Miva sköter hämtning av avfall på Norra Ulvön.

Tömning av sopkärl

Kunder med fritidshusabonnemang sommar får sina kärl tömda vecka 23–39. Permanentboende har sophämtning året om. Schemat gäller 2024.

Sophämtning Norra Ulvön

Vecka

Område

Dag

1-21

Hela Ulvön

Måndag, udda vecka

23

Hela Ulvön

Fredag

25

Ulvö byar och företag*

Måndag

26

Ulvö hamn och företag*

Måndag

27

Ulvö byar och företag*

Måndag

28

Ulvö hamn och företag*

Måndag

29

Ulvö byar och företag*

Måndag

30

Ulvö hamn och företag*

Måndag

31

Ulvö byar och företag*

Måndag

32

Ulvö hamn och företag*

Måndag

33

Hela Ulvön

Måndag

35

Hela Ulvön

Fredag

37

Hela Ulvön

Fredag

39

Hela Ulvön

Fredag

41-53

Hela Ulvön

Måndag, udda vecka

* Sophämtning sker endast hos de företag som meddelat vår kundservice att de önskar tömning varje vecka.

Lämna grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner på Norra Ulvön kan lämna grovavfall, vitvaror och elektronikavfall vid Fjären nedanstående datum och tider. Schemat gäller 2024.

Hämtning grovavfall och elektronik Norra Ulvön

Datum

Tid

Tisdag 21 maj

12.00-15.00

Tisdag 2 juli

12.00-15.00

Tisdag 16 juli

12.00-15.00

Tisdag 30 juli

12.00-15.00

Tisdag 13 augusti

12.00-15.00

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner erbjuds hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik vid fastighet. För en fast avgift har du möjlighet att få upp till fem kollin hämtade, vilket är samma system som tillämpas på fastlandet. Hämtningen sker samma datum som grovavfall kan lämnas vid Fjären enligt ovan. Beställningen görs senast fredagen innan hämtningstillfället. För allas trevnad vill vi också påminna om att ställa ut avfallet så nära hämtningstillfället som möjligt!

Lämna farligt avfall

Privatpersoner på Norra Ulvön kan lämna farligt avfall till miljöstationen vid slamlagunen nedanstående datum och tider. Schemat gäller 2024.

Hämtning farligt avfall Norra Ulvön

Datum

Tid

Torsdag 23 maj

12.00-13.00

Torsdag 4 juli

12.00-13.00

Torsdag 18 juli

12.00-13.00

Torsdag 1 augusti

12.00-13.00

Torsdag 15 augusti

12.00-13.00

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?