Avfall

I taxan för avfall ingår en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. Hämtningsavgiften och viktavgiften grundar sig på hur ofta och hure mycket sopor vi hämtar. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.

Med avfall avses här avfall under kommunens ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel.

Grundavgift

Grundavgift betalas årligen och oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade. För hushållen ingår även tillgång till Mivas återvinningscentraler inklusive hantering av farligt avfall i grundavgiften.

Grundavgift

Typ av fastighet

Exkl moms

Inkl moms

En- och tvåfamiljshus

1 228,00 kr

1 535,00 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

300,60 kr

375,75 kr

Fritidshus, sommar (vecka 22-39)

528,40 kr

660,50 kr

Fritidshus, vinter (vecka 46-19)

781,40 kr

976,75 kr

Verksamhet

934,60 kr

1 168,25 kr

Verksamhet, sommar (vecka 22-39)

528,40 kr

660,50 kr

Hämtningsavgift

Hämtningsavgift betalas per hämtningstillfälle och kärl. Hämtningsintervallet gäller samtliga kärl. Ordinarie hämtningsintervall är var fjortonde dag. Tätare hämtningsintervall kan beställas via kundservice.

Hämtningsavgift var 14:e dag

Kärltyp

Exkl moms

Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning

19,40 kr

24,25 kr

Grönt 370 liter, per hämtning

33,60 kr

42,00 kr

Grönt 660 liter, per hämtning

60,00 kr

75,00 kr

Hämtningsintervall var 7:e dag

Kärltyp

Exkl moms

Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning

27,20 kr

34,00 kr

Grönt 370 liter, per hämtning

43,40 kr

54,25 kr

Grönt 660 liter, per hämtning

71,60 kr

89,50 kr

Hämtningsintervall två gånger per vecka

Kärltyp

Exkl moms

Inkl moms

Brunt 140 liter, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

Grönt 190 liter, per hämtning

60,00 kr

75,00 kr

Grönt 370 liter, per hämtning

80,40 kr

100,50 kr

Grönt 660 liter, per hämtning

128,80 kr

161,00 kr

Hämtningsavgift bottentömmande behållare

Tömning av bottentömmande behållare erbjuds flerfamiljshus och verksamheter. Hämtning sker varje eller varannan vecka.

Hämtningsavgift bottentömmande behållare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Bottentömmande behållare matavfall, per hämtning

0,00 kr

0,00 kr

Bottentömmande behållare restavfall, per hämtning

541,60 kr

677,00 kr

Hämtningsavgift komprimator

Hämtningsavgift komprimator

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Restavfall, per avfall

1 348,00 kr

1 685,00 kr

Viktavgift

Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som lämnats i kärlet/behållaren, och debiteras vid de tillfällen du önskar tömning av ditt kärl/behållare. Viktavgiften gäller utifrån kundens val att låta matavfallet hämtas separat. Viktavgiften gäller kundens samtliga kärl/behållare för restavfall och matavfall.

Viktgavgift

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

Viktavgift där matavfall sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

0,98 kr

1,23 kr

Viktavgift där matavfall EJ sorteras i separat kärl/behållare, per kilo

3,52 kr

4,40 kr

Gemensam behållare

Vår målsättning är att alla villor och fritidshus ska ha eget sopkärl. Endast i undantagsfall, när förutsättningar för eget kärl saknas eller där sopbilen har svårt att ta sig fram, används en gemensam behållareför flera kunder. Kunder på Ulvön betalar av praktiska skäl avgift för gemensam behållare trots att de har enskilda sopkärl.

I avgiften för gemensamt sopkärl ingår grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift baserad på en schablonberäkning samt nycklar till det gemensamma kärlet.

Gemensam behållare

Tjänst

Exkl moms

Inkl moms

En- och tvåfamiljshus, per kund och år

2 197,80 kr

2 747,25 kr

Fritidshus sommar (vecka 22-39), per kund och år

803,60 kr

1 004,50 kr

Extra nycklar till gemensam behållare

156,20 kr

195,25 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan för avfall och slam. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?