Regler och ansvar

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att vi förutom att tömma sopkärl även ansvarar för alla återvinningscentraler i kommunen.

Örnsköldsviks kommun är Mivas uppdragsgivare och det är i sin tur Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som är Mivas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att kontrollera att Miva utför sitt uppdrag på rätt sätt. Det är även Samhällsbyggnadsförvaltningen som beviljar dispenser och tillstånd inom avfallsområdet.

Renhållningsordning

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning som innehåller avfallsplan med bland annat kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt föreskrifter om hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas.

Renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige.

I Örnsköldsviks kommun består renhållningsordningen av nedanstående dokument:

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?