Kontrollera var vatten- och avloppsledningar ligger

När du ska gräva på din tomt behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Det får du enkelt veta genom att skicka en fråga till Ledningskollen.

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen, förutom Miva även exempelvis Övik Energi, Vattenfall och Telia. Tänk på att skicka frågan i god tid eftersom vi har fem dagar på oss att svara på ärendet.

Hjälpte informationen på sidan dig?