Avfallskollektivet

Vad innebär det egentligen att ingå i avfallskollektivet? Får man tjäna pengar på sopor? Här försöker vi förklara hur det hänger ihop.

Ett brunt och ett grönt sopkärl vid vägkanten, en sopbil närmar sig i bakgrunden

Hantering av hushållsavfall

Avfallshanteringen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen samt i kommunala föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun. Kommunen har monopol på att hämta och ta hand om hushållsavfall. Därför är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att hantera det avfall som faller inom det kommunala ansvaret.

Hushållsavfall är avfall under kommunalt ansvar, vilket innebär att Örnsköldsviks kommun har ansvar för att avfallet samlas in och behandlas på rätt sätt. Örnsköldsviks kommunen är huvudman för verksamheten, men verksamhetsutövandet har lagts över på Miva.

Avfallskollektivet

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka hela kostnad för avfallshanteringen. Miva får alltså varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. Verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom taxan för avfall och slam. Som fastighetsägare i Örnsköldsviks kommun är man en del av vårt avfallskollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra fastighetsägare gemensamt finansierar avfallshanteringen. Mivas uppdrag som är att på ett ansvarfullt sätt förvalta kollektivets pengar.

Taxan för avfall och slam beslutas av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?