Producentansvar

I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och innebär att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Rikstäckande insamlingssystem

För att lösa producentansvaret har man inom de flesta områden skapat rikstäckande insamlingssystem. Det är insamlingssystem som vi som privatpersoner sällan känner till eftersom många av dem samarbetar med kommuner och företag som Miva. Nedan har vi listat några av de aktörer som ansvarar för insamligen av avfall som omfattas av producentansvaret. Där finns även telefonnummer och webbadress om du har frågor eller vill veta mer.

Ett vanligt sätt att finansiera insamlingssystemen är via avgifter som producenterna får betala till den organisation som fått i uppdrag att ansvara för insamlingen. För alla hushållsförpackningar betalar exempelvis producenterna en viss förpackningsavgift, och elektronikproducenterna betalar en avgift baserad på sin nyförsäljning av elektronik på den svenska marknaden.

Återförsäljare

Producentansvaret innebär såklart också att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör.

Vem ansvarar för vad?

Några av de aktörer som ansvarar för insamligen av avfall som omfattas av producentansvaret.

Område

Aktör

Kontaktuppgifter

Batterier

El-Kretsen

08-545 212 90
www.elkretsen.se Länk till annan webbplats.

Bilar

BilRetur

08-21 63 70
www.bilretur.se Länk till annan webbplats.

Däck

Svensk Däckåtervinning AB

08-506 010 55
www.svdab.se Länk till annan webbplats.

Elektriska och elektroniska produkter

El-Kretsen

08-545 212 90
www.elkretsen.se Länk till annan webbplats.

Förpackningar

Privatpersoner: Miva

Företag: Näringslivets Producentansvar

08-56 61 44 49

www.npa.se Länk till annan webbplats.

Läkemedel

Samtliga apotek


Övriga områden


www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Förpackningar kommunalt ansvar från 2024

Från 2024 är Miva ansvarig för insamlingen av förpackningar från hushållen via återvinningsstationerna. Förpackningsinsamlingen, FTI, har därmed avvecklats. Företag vänder sig fortsättningsvis till Näringslivets Producentansvar för frågor kring lämning av förpackningsavfall.

Hjälpte informationen på sidan dig?