Restavfall

Restavfall är det som blir över hemma hos dig efter att du sorterat ditt matavfall separat.

Sopbil efter en gata och som precis har tömt ett grönt sopkärl

Restavfallet lägger du i ett grönt sopkärl som töms av Miva. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger även ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

Exempel på restavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska.

Förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall hör absolut inte hemma i sopkärlet.

Sopkärlet töms var fjortonde dag

De gröna sopkärlen töms samtidigt som de bruna kärlen med matavfall med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra.

Miva hämtar ditt restavfall varannan vecka året runt. Du bestämmer själv om och när du vill ha ditt/dina sopkärl tömda och om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.

Sophämtning vardagar kl 06-22

All sophämtning inom Örnsköldsviks kommun sker normalt vardagar mellan kl 06-22.

Plockanalys visar hur duktiga vi är på att sortera

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och/eller bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Resultat redovisas och allt sammanställs i en rapport.

Syftet med en plockanalys är att få en bild av vad och hur mycket hushållen i Örnsköldsvik slänger i sina sopkärl. På så sätt får vi också ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara avfallsslag som inte sorteras ut.

Resultatet av plockanalysen används sedan för att arbeta med och följa upp de mål som finns i kommunens avfallsplan. Plockanalysen kan också användas som underlag för informationsinsatser till hushållen.

Hjälpte informationen på sidan dig?