Så går soptömningen till

I Örnsköldsviks kommun tillämpas vikttaxa för sophämtningen. Du betalar alltså utifrån vikten på avfallet i ditt sopkärl.

Sopbil efter en gata som tömmer ett sopkärl med grafiska figuren Mivo i förgrunden

Merparten av alla sopkärl töms idag med sopbilar som har en särskild vågutrustning på sopbilens långsida. Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss sopor för att i möjligaste mån säkra att kärlet kan tömmas. Bästa sättet för att vintertid slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra.

Vågutrustningen kalibreras regelbundet

För att försäkra oss om att sopbilarna hela tiden väger rätt kalibreras vågarna en går per år av ett certifierat företag. Kalibrering innebär att vågarna vid behov justeras för att visa rätt vikt. Dessutom gör Miva själv regelbundet egna testvägningar.

Reservavgift vid vägning

Om Mivas vågutrustning skulle visa sig vara ur funktion vid tömningstillfället träder en reservavgift in. Miva räknar då fram ett viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos kunden. Kunden debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde.

Felsorterat hushållsavfall

Om Miva i samband med tömning upptäcker farligt avfall i sopkärlet för hushållsavfall faktureras en avgift på 150 kr per tillfälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?