Förpackningar

Förpackningar innehåller värdefullt material och ska källsorteras från övrigt hushållsavfall och lämnas på återvinningsstationer eller i återvinningsrum som ofta finns vid flerbostadshus.

Exempel på olika förpackningar med glasflaskor, ketchupflaskor, korkar, konsvervburkar, toalettrulle

Alltid till en återvinningsstation

Hushållsförpackningar och tidningar ska lämnas till återvinning på en återvinningsstation. Om du bor i en fastighet med egen insamling, så kallad fastighetsnära insamling, lämnar du dem där.

Tidningar och förpackningar ska alltså inte läggas i det egna sopkärlet eller lämnas på en återvinningscentral.

Från 2024 är det kommunerna runt om i landet som är ansvariga för insamlingen av förpackningar från hushållen via bland annat cirka 5 000 återvinningsstationer. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för återvinningsstationerna.

Matrester, bildelar eller gamla möbler är exempel på avfall som inte ska lämnas på återvinningsstationen, men som ibland ändå hamnar här och bidrar till nedskräpning.

Förpackningar från företag

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, ansvarar för ditt avfall och för att källsortera alla förpackningar som du har använt.

Producentansvar för förpackningar och tidningar

Producentansvaret för förpackningar infördes i Sverige 1994. Ansvaret innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Sedan 2024 ansvarar kommunerna för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Det görs via återvinningsstationer där allmänheten kan lämna sina förbrukade hushållsförpackningar och tidningar. Från 2027 ska hushållen dessutom erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar.

Insamlingen av förpackningar finansieras med hjälp av förpackningsavgifter

Kostnader som uppstår i samband med insamling och behandling av förpackningsavfall finansieras av producenterna. Anslutna producenter betalar därför en ersättning, så kallad förpackningsavgift, till sin producentansvarsorganisation.

I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?