Så funkar återvinningsstationen

För att underlätta ditt besök på återvinningsstationen och göra tömningen av behållarna mer effektiv finns det några saker vi vill påminna om.

Det viktigaste i sammanfattning

 • Släng rätt förpackning i rätt behållare.
 • Vik ihop och platta till stora kartonger och plugga inte igen en öppning med en stor kartong.
 • Om en öppning i behållaren är full – titta efter andra öppningar på samma behållare.
 • Är en behållare helt full, kontrollera om det finns fler behållare för samma typ av förpackningar.

1. Töm förpackningarna

 • Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll.
 • De behöver inte vara rengjorda.

Förpackningar som inte är tömda riskerar att locka till sig skadedjur och orsaka obehaglig lukt. Otömda förpackningar kan också påverka återvinningsprocessen.

2. Separera förpackningar

 • Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt.
 • En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Du ska aldrig behöva använda ett verktyg för att ta isär en förpackning.
 • Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska du sortera efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. Underlätta återvinningen

 • Vik ihop och platta till pappersförpackningar och lägg gärna de mindre i de större. Då tar de mindre plats och lastbilarna behöver inte tömma kärlen lika ofta.
 • Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda.
 • Använd alla öppningar på behållarna. Många gånger kan en annan öppning användas om den första är igenproppad.

4. Sortera rätt

 • Släng inget annat än förpackningar i behållarna för förpackningsinsamling.
 • Ta hjälp av vår sorteringsguide för att slänga förpackningen i rätt behållare.

Lämna större förpackningar

Titta på filmen hur du använder inkasthålen när du har större förpackningar att lämna.

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, ansvarar för ditt avfall och för att källsortera alla förpackningar som du har använt.

Via Näringslivets Producentansvar får du som företagare information var du kan lämna uttjänta förpackningar av pappers, plats och metall.

Olika sätt att lämna ditt förpackningsavfall

Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet, ska källsorteras och lämnas till återvinning. Det finns flera alternativ för dig att lämna förpackningsavfall.

1. Lämna på mottagningsplats

Verksamheter lämnar kostnadsfritt sitt förpackningsavfall på anvisad mottagningsplats som finns i varje län. Antalet platser byggs kontinuerligt ut fram till 2026, då det ska finnas minst en mottagningsplats i varje kommun.

Närmaste mottagningsplats är PreZero Recycling, Tegelbruksvägen 6 i Arnäsvall.

2. Anmäl dig till kommunens insamling

Om din verksamhet är samlokaliserad med hushåll som har fastighetsnära insamling, t ex om du har en frisörsalong i samma byggnad som ett flerbostadshus, kan du kontakta Miva för att få dina förpackningar hämtade.

3. Anlita en privat aktör

Du kan också välja att anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?