Farligt avfall

Det viktigaste du kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder.

Gamla färgburkar och sprayflaskor på en bänk

Vad är farligt avfall?

Generellt handlar farligt avfall om kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Men även elavfall, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt.

Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma. Det kan vara allt från självklart skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som exempelvis nagellack och brandvarnare. Generellt är farligt avfall sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Enskilda privatpersoner har sällan stora mängder farligt avfall där hemma. Men vad som gör farligt avfall så farligt är att det kan göra enorm skada även i mycket små mängder. Så det finns många anledningar till att ta hand om sitt farliga avfall på rätt sätt.

Varför är farligt avfall farligt?

Om farligt avfall hamnar i avloppet kan det ställa till stora problem. Reningsverkens mikroorganismer som har till uppgift att rena avloppsvattnet är mycket känsliga för kemikalier. Om det blir stora mängder farligt avfall i avloppsvattnet kan mikroorganismerna dö och inget vatten kan renas. Det innebär i sin tur att vattendragen i anslutning till reningsverken får ta emot kemikalier som bidrar till syrebrist i vattendragen med exempelvis dålig lukt och övergödning som följd.

Du ska heller inte slänga farligt avfall i ditt sopkärl. När soporna förbränns sker utsläpp av bland annat tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa sprider sig till mark, sjöar och vattendrag där de tas upp av växter, djur och människor.

Företag skyldiga att rapportera sitt farliga avfall

Sedan den 1 november 2020 har kraven skärpts på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som t ex elektronik, lysrör och olika kemikalier. Skyldigheten att rapportera gäller allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Även Miva som samlar in och tar emot farligt avfall omfattas av de skärpta kraven och därför är det viktigt att du som företag ger dig till känna när du lämnar farligt avfall på våra återvinningscentraler.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?