Farligt avfall steg för steg

Följ det farliga avfallets väg från ditt hem till slutligt omhändertagande. Då får du också en förståelse för varför det är så viktigt att hantera farligt avfall på rätt sätt.

En process i cirkel som steg för steg visar vad som händer med farligt avfall

Klicka på bilden för större upplösning.

Grafisk bild av en slambil med två fack markerade

Farligt avfall om kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Men även elavfall, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Farligt avfall lämnas på en återvinningscentral.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

På återvinningscentralen sorterar vi det farligt avfallet eftersom vissa produkter inte kan förvaras tillsammans med andra.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Från våra återvinningscentraler transporteras det farligt avfallet vidare till olika behandlingsanläggningar runt om i Sverige.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Strävan är att återvinna så mycket som möjligt. Viss olja renas så att den kan användas igen och vissa metaller går att återvinna.

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Av det som inte kan återvinnas går det mesta till förbränning med mycket effektiva reningsfilter. Vid förbränning hettas avfallet upp till en hög temperatur för att på så sätt bryta ned och förstöra föroreningar. 

Grafisk bild av en slambil som tömmer del av en brunn

Det som fastnar i filtren i förbränningsanläggningen går tillsammans med farliga ämnen som inte kan förbrännas för deponering. Det innebär att materialet lämnar kretsloppet och läggs på ett särskilt avfallsupplag, så kallad deponi.

Hjälpte informationen på sidan dig?