Så funkar avfall och återvinning

Återvinning regleras i lag

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Sedan 2021 kallas hushållsavfall även kommunalt avfall eller avfall under kommunens ansvar.

Din skyldighet - vårt uppdrag

Att hushållen sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras det i lag. Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till de insamlingssystem som finns.

Det avfall från hushållet som inte lämnas till producenternas olika insamlingssystem ska lämnas till återvinningscentralen. Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand som sina sopor, med undantag för trädgårdsavfall.

Hushållen har skyldighet att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen. Det gäller alla, oavsett om man bor i villa eller flerbostadshus.

I vårt uppdrag ingår såklart också att vi som kommun ska klättra i avfalltrappan. Tillsammans måste vi bli bättre på att återvinna, återbruka och helt enkelt minskla våra avfallsmängder. Där spelar varje insats roll. Din med.