Elektronikavfall

Allt som har batteri eller sladd räknas som elektronikavfall som innehåll metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst. Elektronikavfall lämnas på Mivas bemannade återvinningscentraler. 

Ett virrvarr av elektronikprylar i en container

Värdefull källa av metaller

Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Tänk på att många apparater och leksaker i hemmet kan ha inbyggda batterier som inte alltid är så lätta att se.

Både smått och stort

Elektronikavfall är en stor kategori och omfattar allt från små batterier, ljuskällor och lysrör till stora vitvaror, kyl och frys. Där emellan finns småelektronik i form av datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner, dammsugare...

Producentansvar för elektronikavfall

Producentansvaret för elektronikavfall infördes i Sverige 2001, men redan i slutet av 1990-talet var Sverige ett av de första länder i världen med att införa producentansvar för elektronik som liknar dagens. Ansvaret innebär att de producenter som sätter el- och elektroniska produkter på marknaden är skyldiga att ordna ett retursystem för produkterna när de blir ett avfall. Det retursystemet drivs av El-kretsen och heter Elretur.

Elretur är ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Samarbetet innebär att det finns bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt elektronikavfall. Den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.

El-Kretsen finansierar sin verksamhet via avgifter som producenterna betalar för alla produkter de sätter på den svenska marknaden. Avgifternas storlek beräknas på nyförsäljningen av elektronik. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Elektronik som inte omfattas av producentansvaret

Visst elektronikavfall omfattas inte av producentansvaret. Typiskt för sådan elektronik är att det är apparater för professionellt eller kommersiellt bruk. Det är alltså elektronik som normalt inte används i hushållet. Sådant avfall kan lämnas på Må avfallsanläggning mot betalning enligt fastställd taxa.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?