Denna sida är riktad till företagskunder

Rapportera farligt avfall

Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har kraven skärpts på verksamheter som hanterar farligt avfall, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Här finns allt du som företagare behöver veta inför ditt besök till våra anläggningar.

Var ska du lämna ditt farliga avfall?

Lämna farligt avfall på återvinningscentral

Fyll i transportdokument.

Fyll i transportdokument för farligt avfall. Uppskatta vikten för avfallet om du inte vet den faktiska vikten.

Ta med och lämna transportdokumentet.

Ta med och lämna transportdokument till Mivas personal på återvinningscentralen.

Allt farligt avfall vägs och registreras av Mivas personal. Undantaget är impregnerat trä där din uppskattade vikt gäller.

Lämna avfallet på anvisad plats.

Rapportera till Naturvårdsverket.

Rapportera in avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Lämna elavfall på återvinningscentral

Fyll i avlämnarintyg.

Fyll i avlämnarintyget via Elkretsens e-tjänst.

Ta med och lämna avlämnarintyget.

Ta med och lämna avlämnarintyg till Mivas personal på återvinningscentralen som kvitterar mottagningen.

Lämna avfallet på anvisad plats.

Rapportera till Naturvårdsverket.

Rapportera in avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Lämna farligt avfall via våg på Må avfallsanläggning

Fyll i transportdokument.

Fyll i transportdokument för farligt avfall. Uppskatta vikten för avfallet om du inte vet den faktiska vikten.

Ta med och lämna transportdokumentet.

Ta med och lämna transportdokumentet i vågstationen innan avfallet vägs in på Må avfallsanläggning.

Avfallet vägs in och registreras hos Miva.

Lämna avfallet på anvisad plats.

Rapportera till Naturvårdsverket.

Rapportera in avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Mer om att lämna och rapportera farligt avfall

Vem är skyldig att rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Skyldigheten att rapportera gäller därför allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, advokatbyrå eller en enskild målare. Även Miva som samlar in och tar emot farligt avfall omfattas av de skärpta kraven.

Vad ska rapporteras?

Det är företagets farliga avfall som ska rapporteras. Nästan alla typer av företag producerar någon form av farligt avfall som t ex elektronik, im­pregnerat trä, lysrör och olika kemikalier.

Till vem ska det rapporteras?

I samband med att ert företag lämnar farligt avfall till Miva krävs ett transportdokument. Det är ni som företag och kund som ska fylla i dokumentet och ta med när avfallet lämnas.

Den del av det farliga avfallet som utgör elektronikavfall ska dock inte rapporteras till Miva, utan till Elkretsen via deras e-tjänst.

Som företag ska ni även rapportera ert farliga avfall till Naturvårds­verket. På så sätt får Naturvårdsverket en samlad bild av det farliga avfallet från där det uppkommit, den som transporterat det och den som mottagit det.

Ingen extra kostnad

De skärpta kraven innebär ingen skillnad i avgift när ni besöker återvinnings­centralen. Detta är nya ru­tiner även för oss på Miva och vi vill därför nämna att vi successivt kommer att förbättra och förenkla dem för er som kund.

Transport kräver tillstånd

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd för detta om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. För mindre mängder räcker en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer om detta på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats.

Vilken avfallskod?

På vårt förberedda transportdokument har vi lagt med de vanligaste avfallsslagen med tillhörande avfallskoder. Saknar du någon kod så finns de i den kompletta sammanställningen som utgör bilaga 3 i Avfallsförordningen.

Mer information via Naturvårdsverket

Naturvårdsverket samlar svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och det nya avfallsregistret. Deras sida uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar.

Naturvårdsverket tillhandahåller också bra broschyrer om att rapportera farligt avfall med exempel för olika verksamheter som exempelvis frisörer och målerifirmor.

Hjälpte informationen på sidan dig?