Denna sida är riktad till företagskunder

Lämna förpackningsavfall

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Via Näringslivets Producentansvar får du information om var du som företagare kan lämna uttjänta förpackningar.

Olika sätt att lämna ditt förpackningsavfall

Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet, ska källsorteras och lämnas till återvinning. Det finns flera alternativ för dig att lämna förpackningsavfall.

1. Lämna på mottagningsplats

Verksamheter lämnar kostnadsfritt sitt förpackningsavfall på anvisad mottagningsplats som finns i varje län. Antalet platser byggs kontinuerligt ut fram till 2026, då det ska finnas minst en mottagningsplats i varje kommun.

Närmaste mottagningsplats är PreZero Recycling, Tegelbruksvägen 6 i Arnäsvall.

2. Anmäl dig till kommunens insamling

Om din verksamhet är samlokaliserad med hushåll som har fastighetsnära insamling, t ex om du har en frisörsalong i samma byggnad som ett flerbostadshus, kan du kontakta Miva för att få dina förpackningar hämtade.

3. Anlita en privat aktör

Du kan också välja att anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?