Denna sida är riktad till företagskunder

Kärl och behållare för mat- och restavfall

Företag och verksamheter får i grunden ett 370 liters grönt sopkärl för restavfall.

Ett brunt och ett grönt kärl med stängda lock med snö i bakgrunden

Kärl för restavfall

Alla verksamheter får i grunden ett 370 liters grönt sopkärl för restavfall. Möjlighet finns sedan att förändra kärlets storlek samt att komplettera med fler kärl.

Flerfamiljshus och verksamheter kan även beställa tömning av bottentömmande behållare. Bottentömmande behållare bekostas av fastighetsägaren.

Kärl för matavfall

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja att sortera sitt matavfall separat i ett brunt sopkärl. Önskat antal kärl debiteras som extrakärl. I abonnemanget ingår även påsar (9 liter) att lägga matavfallet i samt påshållare till dessa.

Flerfamiljshus och verksamheter kan även beställa tömning av bottentömmande behållare. Bottentömmande behållare bekostas av fastighetsägaren.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?