Denna sida är riktad till företagskunder

Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare kallas soptunnor som är delvis nedgrävda i marken. De finns i olika storlekar och i olika fabrikat. Miva varken säljer eller installerar bottentömmande behållare, men ser med fördel att de installeras där det finns stora mängder avfall.

En sopbil med kran lyfter en stor säck med kran från en djupbehållare

Bottentömmande behållare finns för brännbart hushållsavfall, matavfall och förpackningar. Storleken på behållarna varierar från 300 liter till 5 kubikmeter. Inkastluckor finns i olika varianter beroende på behov och de kan även utrustas med lås så att bara behöriga har tillgång att slänga avfall i behållaren. Införskaffade och installation bekostas av fastighetsägaren.

Fördelar med djupbehållare

Bottentömmande behållare blir vanligare och vanligare i flerfamiljshus och samfälligheter.

  • Lägre temperatur för avfallet på sommaren.
  • Brandsäkerheten ökar.
  • Tar mindre plats i anspråk på brukbara ytor.
  • I vissa fall kan man tömma mer sällan än tidigare.
  • Anpassade inkastluckor minskar risken för felaktigt sorterade grovsopor.

Placering av djupbehållare

Det är vanligt att man av säkerhetsskäl placerar bottentömmande behållare i utkanten av bostadsområdet för att slippa att sopbilen åker in mellan husen. Om det är möjligt att gräva ner behållaren på en skuggig plats är detta att föredra.

Om man vill kan man av hygienska skäl använda en innersäck i sin behållare. Vill man använda innersäck gör man en överenskommelse med entreprenören för avfallshämtningen om hur byten av säck ska gå till. Fastighetsägaren står kostnader för säckar och byte av säck.

Innan beställning av bottentömmande behållare

Det finns några saker som är särskilt viktiga att tänka på om ni överväger att skaffa en bottentömmande behållare.

  • Behållaren ska vara utrustad med lyftöglor som är anpassad för krokar som används inom branschen.
  • Totalvikten för behållare och avfall får inte överstiga 2 000 kg.
  • Fastighetsägaren bör tänka på risken med hängande last vid val av placering av behållaren. Lyft över cykelbana och trottoar bör undvikas.
  • Godkänt fallskydd ska finnas under tömning.
  • Vägen till och från behållaren måste vara farbar för tunga fordon.

Kontakta gärna Miva för rådgivning innan beställning och installation av bottentömmande behållare. Vår allmänna rekommendation är att behållare för matavfall inte bör vara större än 2 kubikmeter eftersom den då kan bli för tung för kranen att lyfta. Hushållsavfall/ restavfall är däremot inte lika tungt som matavfall så där kan en större behållare användas.

Tömning av bottentömmande behållare

Miva tömmer bottentömmande behållare med kran och behållaren måste därför vara placerad så att lastbilen kan komma åt den utan att behöva lyfta behållaren/påsen över parkerade bilar eller byggnationer.

Precis som med vanliga sopkärl och containrar är det fastighetsägarens ansvar att se till att det är skottat och sandat inför tömning av behållaren samt att vägen dit är farbar. För vissa fabrikat av bottentömmande behållare betyder detta att fastighetsägaren måste skotta runt behållaren inför tömning.

Tömningsavgiften för en bottentömmande behållare styrs av gällande avfallstaxa. Fastighetsägaren väljer själv hur frekvent tömningen ska ske, dock max en gång i veckan. Det utgår ingen tömningsavgift vid tömning av behållare för matavfall.

Innan första tömning av bottentömmande behållare

Kontakta kundservice när det är dags att ta er nya bottentömmande behållare i drift. Via kundservice får ni hjälp att beställa tömning och hämtning av de kärl ni använt tidigare samt att registrera att ni fortsättningsvis ska ha tömning av behållare.

Hjälpte informationen på sidan dig?