Mat- och restavfall

Sophämtning mellan kl 06-22

Kärlen för matavfall och restavfall töms normalt var fjortonde dag för permanentboende. Kontakta kundservice om du önskar en annan hämtningsintervall. All hämtning sker mellan kl 06-22.

Ställ ut kärlet senast kl 06

Kom ihåg att sopkärlet ska vara utställt senast kl 06 på hämtningsdagen.

Försenad sophämtning?

Grundregeln är att låta kärlet stå till dess vi tömmer det. Längre störningar i sophämtningen publiceras via nedanstående länk.

Hur går tömningen till?

Merparten av alla sopkärl töms idag med sopbilar som har en särskild vågutrustning på sopbilens långsida. Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss sopor för att i möjligaste mån säkra att kärlet kan tömmas. Bästa sättet för att vintertid slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra.

Vågutrustningen kalibreras regelbundet

För att försäkra oss om att sopbilarna hela tiden väger rätt kalibreras vågarna en går per år av ett certifierat företag. Kalibrering innebär att vågarna vid behov justeras för att visa rätt vikt. Dessutom gör Miva själv regelbundet egna testvägningar.

Reservavgift vid vägning

Om Mivas vågutrustning skulle visa sig vara ur funktion vid tömningstillfället träder en reservavgift in. Miva räknar då fram ett viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos kunden. Kunden debiteras kostnaden för detta viktmedelvärde.

Felsorterat hushållsavfall

Om Miva i samband med tömning upptäcker farligt avfall i sopkärlet för hushållsavfall faktureras en avgift på 150 kr per tillfälle.

Extra mycket sopor?

Har du vid något tillfälle extra mycket sopor kan du beställa hämtning av extra avfallssäck. Den fyllda säcken placerar du bredvid ditt sopkärl vid ordinarie hämtningstillfälle.

Dispens från obligatorisk insamling av matavfall

Från den 1 januari 2024 har regeringen beslutat att insamlingen av matavfall ska vara obligatorisk i hela Sverige. I Örnsköldsviks kommun har vi dock frått dispens från obligatorisk insamling fram till 2026 för att kunna samordna det fortsatta införandet av separat insamling av matavfall med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.