Sophämtning vid snö och halka

Snö och halka kan göra att sopbilen inte tar sig fram på alla vägar. På vissa ställen kan det innebära att sophämtningen uteblir. Det kan också innebära att sophämtningen blir försenad. Grundregeln är dock att alltid ställa ut sopkärlet senast kl 06 på tömningsdagen och låt det stå tills vi tömt det.

Skotta och sanda

För att göra det lättare för chaufförerna att ta sig fram är det viktigt att skotta och sanda runt sopkärlet. Vi vädjar också till att sanda inte bara närmast sopkärlet, utan så pass mycket att en stor sopbil har möjlighet att bromsa och stanna vid kärlet på ett säkert sätt. Har du en enskild väg måste du själv se till att det inte är för halt för sopbilen.

Vad händer om sopbilen inte tar sig fram på grund av snö och/eller halka?

Bor du efter en väg där kommunen ansvarar för vägunderhållet kommer ditt sopkärl att tömmas så snart kommunen skottat/sandat din väg. Vår entreprenör kontaktar kommunen om vägen behöver snöröjas/sandas och hämtar sedan soporna så snart det är gjort. Låt därför kärlet stå ute till dess att det blivit tömt.

Bor du efter enskild väg får du vänta till nästa tömningstillfälle. Om utrymmet i ditt kärl inte räcker kan du ställa ut en extra säck vid nästa ordinarie hämtning. Extra säck beställs enklast via vår självservice. Kontakta vår kundservice om du har frågor eller funderingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?