Tömning av bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare kallas soptunnor som är delvis nedgrävda i marken. Miva varken säljer eller installerar bottentömmande behållare, men ser naturligtvis till att tömma dem.

En sopbil med kran lyfter en stor säck med kran från en djupbehållare

Miva tömmer bottentömmande behållare med kran och behållaren måste därför vara placerad så att lastbilen kan komma åt den utan att behöva lyfta behållaren/påsen över parkerade bilar eller byggnationer.

Precis som med vanliga sopkärl och containrar är det fastighetsägarens ansvar att se till att det är skottat och sandat inför tömning av behållaren samt att vägen dit är farbar. För vissa fabrikat av bottentömmande behållare betyder detta att fastighetsägaren måste skotta runt behållaren inför tömning.

Fastighetsägaren väljer själv hur frekvent tömningen av bottentömmande behållare ska ske, dock max en gång i veckan.

Hjälpte informationen på sidan dig?