Så placerar du sopkärlet

Miva tömmer i genomsnitt 45 000 sopkärl varje månad. För att det ska kunna göras på ett effektivt och rationellt sätt finns det flera saker du kan göra.

Markera när du vill få kärlet tömt

Du bestämmer själv när du vill ha ditt sopkärl tömt genom att ställa ut kärlet vid uppsamlingsplatsen/vägen den dag tömning ska ske. Har du kärlet på en permanent uppsamlingsplats gör du så här för att få kärlet tömt:

Sopkärl med pil på locket:
Sopkärlet töms när pilen på locket pekar mot körbanan.

Sopkärl utan pil på locket:
Sopkärlet töms när kärlets hjul är vända mot fastigheten.

Vid varje tömning av grönt kärl debiteras en hämtningsavgift plus eventuell viktavgift. Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas debiteras alltid en hämtningsavgift (gäller ej brunt kärl). Därför är det viktigt att vända kärlet rätt, särskilt om ditt sopkärl står på en permanent uppställningsplats.

Om vi inte kan tömma ditt sopkärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat hänger vår entreprenör en grön informationslapp på sopkärlets handtag. Där framgår vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.

Ställ ut kärlet senast kl 06 - och låt det stå

Ställ ut kärlet senast kl 06 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 06–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Gäller inte minst vintertid när snö och halka kan försena sophämtningen rejält.

Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa budad tömning.

Stängt lock och inga lösa sopor

 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Ett 190 och 370 liters kärl får maximalt väga 70 kg. Kontakta kundservice vid behov av hämtning av extra säck eller byte till ett större kärl.
 • Lägg alltid dina sopor i en soppåse. Våra chaufförer har inte möjlighet att plocka upp avfall om det blir spill vid tömning, vilket är lätt hänt om avfallet ligger opaketerat i kärlet.
 • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal.
 • Sopor som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas.

Viktigt under vinterhalvåret

Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.​

 • Sopkärlet kan inte stå insnöat i plogvallen, utan du som fastighetsägare måste skotta fram ditt kärl. Tänk på att skotta både runt och under sopkärlet. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet på annan plats, ska även dragvägen vara skottad och det måste finnas en öppning i plogvallen framför kärlet ut mot gatan.
 • Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen. Eventuell snö och is som sitter fast på kärlet och som lossnar under vägningen registreras som vägd sopvikt.
 • Plötsliga väderomslag kan innebära problem att tömma låsbara sopkärl. Du som har kärllås bör kontrollera att låset går att öppna när du ställer ut sopkärlet på sophämtningsdagen. Använd låsspray om låset inte går att öppna eller kärvar. Många låssprayer kan även med fördel användas förebyggande. Om låset inte går att öppna kan vår entreprenör tyvärr inte tömma ditt sopkärl.
 • Sätt gärna en reflex på ditt sopkärl. Det underlättar för vår entreprenör att snabbt se kärlet och förhindrar att någon kör på kärlet.

Mer om avstånd och säkerhet

 • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Detta gäller även om du själv har både ett grönt och ett brunt kärl.
 • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
 • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
 • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och cirka 50 cm från vägbanan. Undantaget är om du fått en annan anvisning av ditt kärl.
 • Ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt får sopkärl inte stå på trottoarer och gång/cykelbanor. Sopkärlet ska istället stå i direkt anslutning till trottoarens eller gång- och cykelbanans asfaltskant. Några exempel på hur du kan placera ditt/dina sopkärl:
  • Placera kärlet på din infart till fastigheten eller på gräsmattan intill infarten.
  • Gräv bort en buske i häcken eller gör en öppning i staket och placera kärlet där.
  • Gräv ur en slänt eller iordningställ en plattform där kärlet kan placeras, men tänk på att du först måste kontakta Örnsköldsviks kommun för att få ett godkännande om du gör åtgärder på kommunal mark.
  • Är du osäker eller vill ha råd är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.
  • Tänker du bygga skärmskydd på din kärlplats, se våra riktlinjer.

Riktlinjer för skärmskydd vid kärlplats

Tänker du iordningställa den permanenta platsen där ditt/dina sopkärl står? Det går utmärkt att bygga ett skärmskydd runt sopkärlet/sopkärlen, men tänk på nedanstående:

 • Golvet/marken där kärlet står ska vara i samma nivå som sopbilsvägen.
 • Framkanten på kärlet/en får vara max 1 meter från vägkanten.
 • Det ska vara 20 cm mellan väggarna och sopkärlet (gäller båda sidorna av kärlet samt bakväggen).
 • Har man flera kärl ska det vara 40 cm mellan kärlen.
Två händer knyter ihop en plastpåse intill ett grönt sopkärl
Hjälpte informationen på sidan dig?