Tömning av gemensam behållare

Gemensam behållare som nyttjas av flera kunder används enbart i undantagsfall när förutsättningar för eget kärl saknas.

Gemensamma behållare används främst i fritidshusområden och töms i samband med ordinarie sophämtning var fjortonde dag mellan vecka 22-39. I Fälludden och Nyänget används och töms gemensam behållare året runt.

I avgiften för den gemensamma behållaren ingår grundavgift, hämtningsavgift och viktavgift. Priset baseras på en schablon som utgår från antal boende i en- och tvåfamiljshus samt uppskattad medelvikt och antal hämtningar av restavfall per person i kommunen.

Kunder på Ulvön betalar av praktiska skäl avgift för gemensam behållare trots att de har enskilda sopkärl efter som sophämtning med sopbil inte är möjlig vintertid.

Hjälpte informationen på sidan dig?