Ändra abonnemang för sopor och slam

Om din boendesituation ändras och du behöver ändra ditt abonnemang från året runt-abonnemang till fritidshusabonnemang eller tvärtom så kan du göra det här. Vi hämtar då in ditt nuvarande kärl för restavfall och byter ut det till ett annat kärl för restavfall.

Tänk på att ändringen av abonnemang medför ändrat intervall för sophämtning. Förändringen berör även slam om du har slamtömning.

Har du ett brunt kärl för matavfall kan du fortsätta använda det som vanligt. Vill du i samband med ändringen av abonnemang även ändra antalet kärl eller storlek på kärlen, så gör du det i självservicetjänsten Ändra antalet sopkärl respektive Ändra storlek på grönt sopkärl.

Kostnad

Hjälpte informationen på sidan dig?