Beräkna anläggningsavgift 2024

Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max tre bostadsenheter.

Några saker att tänka på

  • Beräkningen är en preliminär prisindikation. Den faktiska avgiften fastställs när Miva anvisat förbindelsepunkten och utifrån då gällande va-taxa.
  • Vilka vattentjänster som kan anslutas beror på vilket/vilka verksamhetsområden fastigheten ingår i. Är du osäker eller vill veta mer, kontakta kundservice.
  • En begränsningsregel träder i kraft om tomtyteavgiften blir större än totalen av de tre andra avgiftstyperna i anläggningsavgiften (servisavgift, förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift).
  • Om du vill veta anläggningsavgiften för en obebyggd fastighet, en fastighet med fler än tre bostadsenheter eller en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta kundservice.
  • Beräkningen baserar sig på 2024 års taxa för vatten och avlopp.
Vilka vattentjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.

Ange tomtyta i kvadratmeter

En lägenhet eller ett gästhus med till exempel kök, toalett och egen ingång räknas som en bostadsenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?