Anmäla tillkommande lägenheter i gemensamhetsanläggning

Har fler fastigheter anslutits till er gemensamhetsanläggning? I så fall behöver ni meddela oss detta och ange vilka fastigheter som tillkommit inom gemensamhetsanläggningen. Antalet styr nämligen en del av den fasta kostnaden för vatten och avlopp.

Kostnad

Varje tillkommande bostadsenhet/fastighet ska även betala en anläggningsavgift (engångsavgift) enligt fastställd taxa i samband med att den ansluts till gemensamhetsanläggningen.

En så kallad lägenhetsavgift betalas årligen per villa/bostadslägenhet. Fastighetsägare till flerbostadshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet och år.

Hjälpte informationen på sidan dig?